Zoek

Nieuws

Vacature leerkracht groep 1 voor obs De Vogel...
Lees verder

Stichting de Mare zoekt een lid Raad van Toez...
Lees verder

OPEN HUIS Basisscholen gemeente Raalte. Op w...
Lees verder

Inloggen

Beheer

De cao Primair Onderwijs onderhandelaarsakkoord 2016 - 2017

Onderhandelaarsakkoord cao PO 2016 - 2017

Op 27 april 2016 bereikten de sociale partners een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao PO per 1 juli 2016, nadat zij eerder per 30 maart jl. de cao-onderhandelingen afbraken. Het onderhandelaarsakkoord bevat drie belangrijke onderdelen: uitvoering geven aan het Loonruimteakkoord, de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en het Sociaal Akkoord.
De hoofdpunten van het onderhandelaarsakkoord zijn:


- met ingang van 1 juli 2016 worden de salarissen structureel met 3,8% verhoogd;
voor de periode van 1 januari tot en met juni 2016 ontvangen werknemers een eenmalige uitkering die correspondeert met een
   loonsverhoging van 3,8% vanaf 1 januari 2016;

-  op 1 april 2017 krijgen de werknemers een eenmalige uitkering (naar rato) van 500 euro;

-  openbare schoolbesturen worden niet bij cao gebonden aan de regels van de WWZ omdat deze voor het ambtenarenrecht
   geldt. Wel  kunnen ze gedurende de looptijd van de cao eenmalig kiezen voor een vervangingsbeleid zoals gaat gelden voor het
   bijzonder onderwijs;

-  de Werkloosheidsregeling Onderwijspersoneel Primair Onderwijs (WOPO), de regeling die bij 
voldoende aan specifieke
   voorwaarden voorziet in een aanvullende en/of aansluitende uitkering bovenop een WW-uitkering, wordt voor het openbaar
   onderwijs op punten aangepast.

 
Monumentstraat 55d
8102 AK Raalte
Postbus 45
8100 AA Raalte
T 0572 - 347290
F 0572 - 347295
info@de-mare-scholen.nl