Zoek

Nieuws

Vacature leerkracht groep 1 voor obs De Vogel...
Lees verder

Stichting de Mare zoekt een lid Raad van Toez...
Lees verder

OPEN HUIS Basisscholen gemeente Raalte. Op w...
Lees verder

Inloggen

Beheer

Raad van Toezicht

Statutenwijzing De Mare.
Per 01 januari 2015 zijn de statuten van Stichting De Mare gewijzigd. Het voormalige bestuur heeft hiertoe het besluit genomen en het toezichthoudend orgaan van de gemeente heeft deze wijziging goedgekeurd.

Deze wijziging is het logische vervolg van de scheiding tussen bestuur en toezicht die in 2012 is doorgevoerd mede vanwege de Wet Goed Onderwijs. Toen was gekozen voor het delegeren van de schoolbestuurlijke verantwoordelijkheden aan de directeur/bestuurder. Nu is gekozen voor het organiseren van het toezicht in een Raad van Toezicht en de schoolbestuurlijke verantwoordelijkheden bij de directeur/bestuurder neer te leggen. Deze laatste is nu schoolbestuur.De Raad van Toezicht van Stichting de Mare bestaat uit 5 leden.


Dhr. J. Hollander (voorzitter)

Mw. Y.G.J. Temmink (lid Raad van Toezicht)

Dhr. R.G. Groen (lid Raad van Toezicht)

Mw. I. Buis (lid Raad van Toezicht)

Dhr. W. Mintjes (lid Raad van Toezicht)


In 2017 vergadert de Raad van Toezicht in ieder geval 6 keer.
Het vergaderschema voor 2017 ziet er als volgt uit. 

  • 16 februari 2017
  • 30 mei 2017
  • 21 juni 2017 
  • 20 september 2017
  • 08 november 2017
  • 13 december 2017


Te downloaden bestanden:
Naam
Bestandsnaam
Datum
 Toetsingskader Raad van Toezicht D619_160921 Toetsingskader Raad van Toezicht.pdf 14-10-2016
 Reglement Auditcommissie D923_160921 Reglement Auditcommissie.pdf 14-10-2016
 Reglement Remuneratiecommissie D669_161026 Reglement Remuneratiecommissie RvT De Mare vastgesteld.pdf 24-07-2017

 
Monumentstraat 55d
8102 AK Raalte
Postbus 45
8100 AA Raalte
T 0572 - 347290
F 0572 - 347295
info@de-mare-scholen.nl