Zoek

Nieuws

Vacature leerkracht groep 1 voor obs De Vogel...
Lees verder

Stichting de Mare zoekt een lid Raad van Toez...
Lees verder

OPEN HUIS Basisscholen gemeente Raalte. Op w...
Lees verder

Inloggen

Beheer

Management

Directeur/bestuurder van Stichting de Mare is de heer Adrie Bolijn.
De uitwerking en verdeling van taken tussen bestuur, directeur/bestuurder en de directeuren onderwijsteams is vastgelegd in het bestuurs- en managementstatuut.


Het Managementoverleg van Stichting de Mare, bestaande uit de directeuren onderwijsteams, adviseert de directeur/bestuurder in de beleidsbepaling.
In dit overleg worden actuele ontwikkelingen besproken, vindt afstemming plaats en worden beleidsadviezen voorbereid.


Het Managementoverleg (MO) vergadert in de regel op dinsdagen. Het schooljaar 2017 - 2018 komt het MO 11 x bij elkaar.


De vergaderdata voor 2017 - 2018 zijn als volgt gepland:

 

 • 14 september 2017 (eenmalig op donderdag)
 • 03 oktober 2017
 • 07 november 2017
 • 12 december 2017
 • 16 januari 2018
 • 06 februari 2018
 • 06 maart 2018
 • 10 april 2018
 • 15 mei 2018
 • 12 juni 2018
 • 10 juli 2018
 
Monumentstraat 55d
8102 AK Raalte
Postbus 45
8100 AA Raalte
T 0572 - 347290
F 0572 - 347295
info@de-mare-scholen.nl