Zoek

Nieuws

Vacature leerkracht groep 1 voor obs De Vogel...
Lees verder

Stichting de Mare zoekt een lid Raad van Toez...
Lees verder

OPEN HUIS Basisscholen gemeente Raalte. Op w...
Lees verder

Inloggen

Beheer

Ondersteuning

Stafbureau
Stichting de Mare beschikt over een (op dit moment) drie leden tellend stafbureau, te weten de dames Marjan Broekstra en Regine Hüttner en de heer Benny Vis. Extern medewerker de heer Henry Hennink versterkt het team tijdelijk op het gebied van Huisvesting en Financien. Het stafbureau verleent ondersteuning aan het management op het gebied van (gemeenschappelijk) financieel beleid, personeels- en formatiebeleid, onderwijskundig beleid, veiligheidsbeleid en huisvesting.
Op dit moment verleent zij daarnaast administratieve ondersteuning aan het bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), op verzoek van deze organen. Personeelsleden met vragen over rechtspositionele zaken kunnen ook bij het stafbureau terecht.
Het stafbureau wordt aangestuurd door de directeur/bestuurder en wordt ondersteund door een administratiekantoor (zie onder).
De directeur/bestuurder en het stafbureau zijn gehuisvest in het pand Schoolplein Salland, bezoekadres: Monumentstraat 55 (1e verdieping), 8102 AK in Raalte. (Postadres: Postbus 45, 8100 AA  RAALTE. Telefoonnummer: 0572 - 347290. E-mail: info@de-mare-scholen.nl).


Administratiekantoor
Vanaf 1 januari 2005 zijn de financiën, de huisvesting (materiële instandhouding) en de salarisadministratie uitbesteed aan administratiekantoor ‘t Ob gevestigd in Meppel.

Postadres: Postbus 91
7940 AB Meppel

Bezoekadres: Industrieweg 15-20
7944 HT Meppel
Tel.: 0522-252299
Fax: 0522-262465
E-mail: info@onderwijsbureau-meppel.nl 

 
Monumentstraat 55d
8102 AK Raalte
Postbus 45
8100 AA Raalte
T 0572 - 347290
F 0572 - 347295
info@de-mare-scholen.nl