Zoek

Nieuws

Vacature leerkracht groep 1 voor obs De Vogel...
Lees verder

Stichting de Mare zoekt een lid Raad van Toez...
Lees verder

OPEN HUIS Basisscholen gemeente Raalte. Op w...
Lees verder

Inloggen

Beheer

Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad
Aan alle 10 scholen van Stichting de Mare is een medezeggenschapsraad verbonden.
De medezeggenschapsraad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school aangaan.


Het bevoegd gezag behoeft bijvoorbeeld de voorafgaande instemming van de medezeggenschapsraad voor de door hem voorgenomen besluiten met betrekking tot:
a. vaststelling of wijziging van het schoolreglement;
b. vaststelling of wijziging van schoolspecifieke delen van het schoolplan;
c. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het verrichten door ouders van ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de school en het onderwijs;
d. toevoegen en meerjarenbeleid onderwijskundige aangelegenheden.


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn alle medezeggenschapsraden van de scholen vertegenwoordigd.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen. Hij is bevoegd over deze aangelegenheden aan het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.


Het bevoegd gezag behoeft bijvoorbeeld voor de hieronder genoemde onderwerpen de voorafgaande instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor de door hem voorgenomen besluiten met betrekking tot:
a. verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de scholen;
b. vaststelling of wijziging van het algemeen schoolplan;
c. vaststelling of wijziging van het bovenschools zorgplan,
d. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het verrichten door ouders van
    ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de school en het onderwijs;
e. vaststelling of wijziging van regels op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn.


De GMR vergadert 6 x per schooljaar.

De vergaderdata voor het schooljaar 2017 -2018 zijn als volgt gepland:

  • 19 september 2017
  • 16 oktober 2017
  • 07 december 2017
  • 13 maart 2018
  • 19 april 2018
  • 11 juni 2018

 
Monumentstraat 55d
8102 AK Raalte
Postbus 45
8100 AA Raalte
T 0572 - 347290
F 0572 - 347295
info@de-mare-scholen.nl