Zoek

Nieuws

Vacature leerkracht groep 1 voor obs De Vogel...
Lees verder

Stichting de Mare zoekt een lid Raad van Toez...
Lees verder

OPEN HUIS Basisscholen gemeente Raalte. Op w...
Lees verder

Inloggen

Beheer

OBS de Peperhof


De openbare school De Peperhof bevindt zich in de wijk Peperkamp in Wijhe. De school is ruim 25 jaar oud. Er is één gebouw waarin zich 5 groepen bevinden. In het gebouw is een ICT-lokaal ingericht, waar de kinderen vanaf groep 3 geregeld ICT-onderwijs krijgen. Ook bevinden er zich computers in ieder lokaal. De school wordt bemand door een gemêleerd team van 14 mannen en vrouwen en van verschillende leeftijden. Een prettige mix..

Schoolbevolking
Wijhe is een dorp. Er is een dorpsbevolking op school, maar het is geen plattelandsschool. Bijna alle leerlingen zijn autochtoon. Er is een aantal vluchtelingen met een verblijfsstatus. Het is een prettig en over het algemeen rustig publiek. Ook aan de bovenbouw is nog goed les te geven. Bij de telling van 1 oktober telde de school 135 leerlingen. De leerlingenaantal is licht dalende. Momenteel telt de school 9 groepen.


Ontwikkeling
Het team heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. In de organisatie, de visie op onderwijs, de interne en externe organisatie is veel veranderd. Het gebouw voldoet na de verbouwing aan de eisen des tijds. Naast de lokalen zijn er grote middenruimtes waar gezamenlijke activiteiten plaatsvinden. Naast klassen-optredens zijn dat ruimten voor creatieve momenten en computerlessen. De Peperhof heeft een goede sfeer; kinderen en leerkrachten gaan goed met elkaar om. Er wordt aandacht besteed aan vieringen en gedrag.


Speerpunten

De school heeft voor de komende jaren verschillende speerpunten zoals:

  • De gehele zorgstructuur
  • Zelfstandig werken
  • Ict-onderwijs en techniek aan de hele groep
  • Sociaal-emotionele vorming
 
Monumentstraat 55d
8102 AK Raalte
Postbus 45
8100 AA Raalte
T 0572 - 347290
F 0572 - 347295
info@de-mare-scholen.nl