Zoek

Nieuws

Vacature leerkracht groep 1 voor obs De Vogel...
Lees verder

Stichting de Mare zoekt een lid Raad van Toez...
Lees verder

OPEN HUIS Basisscholen gemeente Raalte. Op w...
Lees verder

Inloggen

Beheer

Obs A. Bosschool


logo A. BosschoolAlgemeen
De A. Bosschool is gebouwd in 1953 en in 1976 uitgebreid met vier lokalen.In 2005 is het oudere deel van de school gerenoveerd. De school is vernoemd naar A. Bos, hoofd der school, die veertig jaar zijn beste krachten aan de Weseper school en gemeenschap heeft gewijd.
De A. Bosschool ligt centraal binnen het dorp Wesepe, grenzend aan woonwijk, weiland en doorgaande weg. Er is een groot schoolplein, dat gedeeltelijk ook openbaar speelveld is. Het schoolgebouw, schoolplein en de gymzaal worden ook door verenigingen vanuit het dorp gebruikt.
De school kent acht leslokalen, een gemeenschappelijke ruimte, een ICT-ruimte en enkele overlegruimten. Naast de school staat een gymzaal.


Schoolpopulatie
De A. Bosschool wordt bezocht door alle kinderen uit het dorp en naaste omgeving. De school kent dan ook een groot voedingsgebied (Heeten, Broekland, Eikelhof, Schalkhaar). Voor sommige kinderen betekent dit wat meer reistijd. Bij het vaststellen van schooltijden wordt hiermee rekening gehouden. De school kent relatief weinig kinderen met een allochtone achtergrond of vanuit een achterstandssituatie. Op dit moment bezoeken ongeveer 170 kinderen de A. Bosschool.


Openbare school
De A. Bosschool is een openbare school die bezocht wordt door alle kinderen uit het dorp. Wel bestaat de mogelijkheid tot het volgens van godsdienstlessen. Deze lessen worden onder verantwoordelijkheid van de protestantse en rooms-katholieke kerk gegeven. Relatief veel kinderen maken gebruik van deze mogelijkheid.


Onderwijs
Binnen ons onderwijs proberen we uit te gaan van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Dit betekent dat we zoveel mogelijk met vaste, relatief kleine groepen willen werken, waarbinnen kinderen op eigen niveau en ontwikkeling worden aangesproken.. Binnen de pedagogische benadering van kinderen willen we zorgen voor een veilige en vertrouwde leeromgeving. Een versterkte zorgstructuur moet dit in de komende jaren verder mogelijk maken.


Onderwijsvisie
"Het onderwijs op de A. Bosschool wil bijdragen tot persoonlijke ontwikkeling van kinderen binnen een veilige leeromgeving."

Om dit te realiseren hecht het team veel waarde aan een pedagogisch klimaat wat gekenmerkt wordt door goede onderlinge samenwerking, zorg voor kwaliteit van het onderwijs en duidelijke doorgaande lijnen.

Kwaliteitskenmerken die hierbij steeds centraal staan:

  • Kinderen maken het werk zoveel mogelijk in een eigen tempo.
  • Op basis van observaties en registraties worden inhouden van instructies aangepast.
  • Kinderen leren activiteiten zelfstandig op een dag of in een week te plannen.
  • Binnen de leerstof zijn duidelijke minimale doelen geformuleerd die door alle kinderen moeten worden gerealiseerd.

Concreet betekent dit dat we blijvend werken aan versterking van de zorgstructuur, het verstevigen van klassenmanagement en veel inhoudelijk teamoverleg.

 
Monumentstraat 55d
8102 AK Raalte
Postbus 45
8100 AA Raalte
T 0572 - 347290
F 0572 - 347295
info@de-mare-scholen.nl