Zoek

Nieuws

Vacature leerkracht groep 1 voor obs De Vogel...
Lees verder

Stichting de Mare zoekt een lid Raad van Toez...
Lees verder

OPEN HUIS Basisscholen gemeente Raalte. Op w...
Lees verder

Inloggen

Beheer

Openbare Jenaplanschool De Klimboom


Logo ojs De KlimboomDe Klimboom is een kleine Jenaplanschool in Boskamp, enkele kilometers buiten Olst. De school ligt aan de rand van het dorp in een groene omgeving. Om de school is veel speel- en leefruimte. De school wordt door ongeveer 80 kinderen bezocht uit Boskamp, Olst-Dorp, Wijhe, Den Nul, Raalte en Deventer. De kinderen zitten bewust in heterogeen samengestelde groepen. Deze groepen zijn relatief klein met ongeveer twintig kinderen.


Een Jenaplanschool is een heel gewone school. Kinderen leren hier - net als op andere scholen - rekenen, taal, spelling en aardrijkskunde of geschiedenis met moderne methoden. Ook de opbrengsten van het onderwijs aan het eind van groep acht zijn 'bovengemiddeld'. Een Jenaplanschool organiseert het onderwijs echter op een andere manier om 'uit kinderen te halen wat erin zit'.


Op de Klimboom willen we ontwikkelingsgericht naar kinderen kijken. Dit betekent dat er rekening wordt gehouden met het niveau van kinderen door te werken met verschillend niveau- en instructiegroepen. Ook komt het voor dat kinderen een (tijdelijk) individueel traject volgen. Binnen het aanbod proberen we ook rekening te houden met de leerstijl van kinderen. Kinderen leren immers niet allemaal op dezelfde manier.


Op de Klimboom willen we totale ontwikkeling van kinderen nastreven. Dit betekent dat kwaliteiten van kinderen worden aangesproken door afwisseling van gesprek, spel, werk en viering binnen het ritmisch weekplan. Naast cognitieve ontwikkeling is ook duidelijk aandacht voor de creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Hierdoor komt het bijvoorbeeld voor dat kinderen in groep acht al bezig zijn met lesstof van het voortgezet onderwijs, maar ook nog gericht aan het oefenen zijn met sociaal-emotionele vaardigheden.


Op de Klimboom proberen we leersituaties te organiseren waarbij kinderen van en met elkaar leren. Zo leren kinderen binnen tafelgroepen hulp te vragen en hulp te verlenen.


Op de Klimboom willen we ervaringsgericht met kinderen werken. Vanuit werkelijke belevingen leren kinderen vaak meer dan met beelden of woorden uit een boek.


Op de Klimboom willen we een leef- en werkgemeenschap zijn. Dit betekent dat er een grote betrokkenheid op elkaar is. Leerkrachten (stamgroepleiders) en kinderen kennen elkaar allemaal. Ouders komen hun kinderen in school halen en brengen om betrokken te kunnen zijn bij het schoolgebeuren. Ouders helpen op school door mee te doen en mee te denken in werkgroepen en in de stamgroepen zelf. Ouders zijn welkom bij de weekopeningen en de weeksluitingen.


Meer informatie over Jenaplanschool De Klimboom kunt u vinden op de internetsite van de school:
www.jenaplanschooldeklimboom.nl

 
Monumentstraat 55d
8102 AK Raalte
Postbus 45
8100 AA Raalte
T 0572 - 347290
F 0572 - 347295
info@de-mare-scholen.nl