Zoek

Nieuws

Vacature leerkracht groep 1 voor obs De Vogel...
Lees verder

Stichting de Mare zoekt een lid Raad van Toez...
Lees verder

OPEN HUIS Basisscholen gemeente Raalte. Op w...
Lees verder

Inloggen

Beheer

Obs De Springplank


  Logo obs De SpringplankNaam

De naam van onze school is "de Springplank". Wij zien de acht jaren dat de kinderen onze school bezoeken, als een verantwoorde, plezierige en technisch goed uitgevoerde sprong die zal belanden in een goed aansluitende vorm van voortgezet onderwijs in Zwolle of in Raalte.


Richting
We zijn een openbare school voor primair onderwijs.
Openbaar onderwijs wil een ontmoetingsplaats zijn van kinderen, ouders en personeel met een verschillende levensbeschouwelijke, culturele en sociaal-economische achtergrond. Het openbaar onderwijs kent een aantal, veelal in de onderwijswetten verankerde, kenmerken. Een openbare school kenmerkt zich door:

  • algemene toegankelijkheid
  • het niet discrimineren van personeel, leerlingen en ouders op grond van godsdienst, levensbeschouwing, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele geaardheid, of op welke grond dan ook.
  • principiële gelijkwaardigheid van opvatting. Dit is een belangrijke voorwaarde om discriminatie te voorkomen en emancipatie te bevorderen.
  • goed geregelde medezeggenschap voor ouders, leerlingen en personeel.
  • het geven van gelegenheid om godsdienst- of levensbeschouwelijk onderwijs te (doen) verzorgen, daar waar ouders dit wensen.
  • de garantie dat leerlingen die niet terecht kunnen op een school van hun richting, toegelaten worden op de openbare school.

Uitgangspunten
In begrijpelijk en kort Nederlands samengevat, zijn we een openbare school waar iedereen van harte welkom is. Met onze leerlingen en hun ouders gaan we samen op weg naar de toekomst, waarbij een tweetal pijlers heel belangrijk is.
In de eerste plaats willen wij, dat de kinderen en de ouders zich op onze Springplank thuis voelen, dat ze het fijn vinden om naar school te gaan en het totale schoolgebeuren als plezierig ervaren. Pas dan is volgens ons het mogelijk om te denken aan onze tweede pijler, namelijk de prestatie.
Kijkend naar het vervolgonderwijs en de toekomstige maatschappij trachten we in ongeveer acht jaren te komen tot zelfstandigheid en taakgerichtheid van iedere leerling op een voor hem of haar zo hoog mogelijk niveau.
Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan diverse vormen van creativiteit en sport.
 
Als enthousiast en ervaren team staan we gereed om samen met u de basisschoolperiode van uw kind(eren) een goede vorm en inhoud te geven.


Te downloaden bestanden:
Naam
Bestandsnaam
Datum
 Ondertekening Bouwovereenkomst Brede school De Springplank D283_Ondertekening Bouwovereenkomst voor website De Mare.doc 24-10-2011
 Nieuwsbrief Brede School De Springplank nr. 1 november 2010 D719_Nieuwsbrief Springplank nr. 1 nov 2010.pdf 26-07-2011
 Nieuwsbrief Brede School De Springplank nr. 2 maart 2011 D651_Nieuwsbrief Springplank, nr. 2 mrt 2011.pdf 26-07-2011
 Nieuwsbrief Brede School De Springplank nr. 3 juli 2011 D226_Nieuwsbrief Springplank, nr 3 juli 2011.pdf 26-07-2011

 
Monumentstraat 55d
8102 AK Raalte
Postbus 45
8100 AA Raalte
T 0572 - 347290
F 0572 - 347295
info@de-mare-scholen.nl