Zoek

Nieuws

Vacature leerkracht groep 1 voor obs De Vogel...
Lees verder

Stichting de Mare zoekt een lid Raad van Toez...
Lees verder

OPEN HUIS Basisscholen gemeente Raalte. Op w...
Lees verder

Inloggen

Beheer

Nieuwsarchief

 (Verwijderd van Nieuws d.d. 02-01-2017)

Vacature 1 lid Raad van Toezicht per 01 januari 2017.
Stichting de Mare zoekt een lid voor de Raad van Toezicht per 01 januari 2017. Klik links in het menu op "Werken bij De Mare" en bekijk vervolgens de vacature.
 

(Verwijderd van Nieuws d.d. 24 februari 2014)Vacature nieuwe bestuurder. Stichting de Mare is per 01 april 2014 op zoek naar een nieuwe bestuurder. Voor de vacature klik hier
Als achtergrondinformatie kunt u de volgende documenten inzien en/of downloaden: Profiel Toezichthouders, Statuten De Mare, Stichting openbaar basisonderwijs Salland en Scholen met een goed verhaal. Onze Strategische doelen 2012 - 2015. Onze Code Goed Onderwijsbestuur "Professioneel bestuur, betrokken toezicht" is via deze link in te zien.
Procedure:
Uw sollicitatiebrief, vergezeld van cv, ontvangen wij graag vòòr 20 januari 2014.
Gesprekken zijn gepland op 05 februari 2014 vanaf 14.00 uur.
U kunt uw schriftelijke sollicitatie sturen naar:
Stichting de Mare, t.a.v. dhr. A. Bolijn, directeur/bestuurder, Postbus 45, 8100 AA RAALTE o.v.v. "vacature bestuurder" op de envelop.
Solliciteren via internet kan ook. Stuur dan uw e-mail met bijlage(n) naar: m.broekstra@de-mare-scholen.nl.

(Verwijderd van Nieuws d.d. 14-03-2013)
Tijdelijke vacatureruimte. Openbare Jenaplanschool De Klimboom heeft tijdelijke vacatureruimte in de bovenbouw (groep 7/8) vanaf 04 april 2013 tot 09 september 2013, m.u.v. de zomervakantie.
Voor meer informatie over de vacature klik links in de banner op de button Werken bij de Mare en klik op Vacatures.

(verwijderd van Nieuws d.d. 21-12-2012)
Vacature twee nieuwe bestuurders. Stichting de Mare is per 01 januari 2013 op zoek naar twee nieuwe bestuurders. Voor de vacature klik hier.
Als achtergrondinformatie kunt u de volgende documenten inzien en/of downloaden: Profiel Toezichthouders, Statuten De Mare, Stichting openbaar basisonderwijs Salland en Scholen met een goed verhaal. Onze Strategische doelen 2012 - 2015. Onze Code Goed Onderwijsbestuur "Professioneel bestuur, betrokken toezicht" is via deze link in te zien.

(Verwijderd van Nieuws d.d. 10-01-2012)
Vacature voor Coördinator Voor- en Vroegschoolse Educatie! Stichting de Mare, mijnplein, Peuterspeelzalen Raalte en Kinderopvang KOOS zoeken naar een coördinator Voor- en Vroegschoolse Educatie. Eerdergenoemde organisaties hebben als gezamenlijk doel de inhoudelijke samenwerking tussen basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven vorm te geven. Om dit proces in goede banen te kunnen leiden, zijn zij op zoek naar een coördinator VVE.
Meer informatie is te vinden op het intranet van een van de hierboven genoemde organisaties.
Voor aanvullende informatie kan contact opgenomen worden met de (bovenschoolse) directie.
Sollicitatie:
Belangstelling voor de vacature? Stuur dan voor 09 januari 2012 een brief met CV o.v.v. "vacature coördinator VVE" aan Kinderopvang KOOS, Postbus 141, 8100 AC  RAALTE t.a.v. Arjan ter Avest of mail naar: a.teravest@kinderopvangkoos.nl .
De gesprekken zijn in de tweede week van januari 2012 gepland.

Voor meer informatie over de vacature klik hier.
Voor de Profielschets Algemeen Coördinator VVE Raalte klik hier.

(Verwijderd van Nieuws d.d. 10-01-2012)
Vacature twee nieuwe bestuurders. Stichting de Mare is per 01 april 2012 op zoek naar twee nieuwe bestuurders (Een voorzitter en een lid). Voor de vacature klik hier.
Als achtergrondinformatie kunt u de volgende documenten inzien en/of downloaden: Profiel Toezichthouders, Statuten De Mare, Stichting openbaar basisonderwijs Salland en Scholen met een goed verhaal. Onze Strategische doelen 2012 - 2015. Onze nu nog concept Code Goed Onderwijsbestuur "Professioneel bestuur, betrokken toezicht" is via deze link in te zien.

Procedure:
Uw sollicitatiebrief, vergezeld van cv, ontvangen wij graag vòòr 09 januari 2012.
Gesprekken zijn gepland op 31 januari 2012 vanaf 16.00 uur. Graag aangeven voor welke vacature u interesse heeft.

U kunt uw schriftelijke sollicitatie sturen naar:
Stichting de Mare, t.a.v. dhr. A. Bolijn, algemeen directeur, Postbus 45, 8100 AA  RAALTE o.v.v. "vacature bestuurder" op de envelop.
Solliciteren via internet kan ook. Stuur dan uw e-mail met bijlage(n) naar: m.broekstra@de-mare-scholen.nl.

Openbare Jenaplanschool De Klimboom heeft tijdelijke vacatureruimte in de bovenbouw (groep 7/8) vanaf 04 april 2013 tot 09 september 2013, m.u.v. de zomervakantie.
Voor meer informatie over de vacature klik links in de banner op de button Werken bij de Mare en klik op Vacatures.

(verwijderd van Nieuws d.d. 21-12-2012)
Vacature twee nieuwe bestuurders. Stichting de Mare is per 01 januari 2013 op zoek naar twee nieuwe bestuurders. Voor de vacature klik hier.
Als achtergrondinformatie kunt u de volgende documenten inzien en/of downloaden: Profiel Toezichthouders, Statuten De Mare, Stichting openbaar basisonderwijs Salland en Scholen met een goed verhaal. Onze Strategische doelen 2012 - 2015. Onze Code Goed Onderwijsbestuur "Professioneel bestuur, betrokken toezicht" is via deze link in te zien.

(Verwijderd van Nieuws d.d. 10-01-2012)
Vacature voor Coördinator Voor- en Vroegschoolse Educatie!
Stichting de Mare, mijnplein, Peuterspeelzalen Raalte en Kinderopvang KOOS zoeken naar een coördinator Voor- en Vroegschoolse Educatie. Eerdergenoemde organisaties hebben als gezamenlijk doel de inhoudelijke samenwerking tussen basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven vorm te geven. Om dit proces in goede banen te kunnen leiden, zijn zij op zoek naar een coördinator VVE.
Meer informatie is te vinden op het intranet van een van de hierboven genoemde organisaties.
Voor aanvullende informatie kan contact opgenomen worden met de (bovenschoolse) directie.
Sollicitatie:
Belangstelling voor de vacature? Stuur dan voor 09 januari 2012 een brief met CV o.v.v. "vacature coördinator VVE" aan Kinderopvang KOOS, Postbus 141, 8100 AC  RAALTE t.a.v. Arjan ter Avest of mail naar: a.teravest@kinderopvangkoos.nl .
De gesprekken zijn in de tweede week van januari 2012 gepland.

Voor meer informatie over de vacature klik hier.
Voor de Profielschets Algemeen Coördinator VVE Raalte klik hier.

(Verwijderd van Nieuws d.d. 10-01-2012)
Vacature twee nieuwe bestuurders.
Stichting de Mare is per 01 april 2012 op zoek naar twee nieuwe bestuurders (Een voorzitter en een lid). Voor de vacature klik hier.
Als achtergrondinformatie kunt u de volgende documenten inzien en/of downloaden: Profiel Toezichthouders, Statuten De Mare, Stichting openbaar basisonderwijs Salland en Scholen met een goed verhaal. Onze Strategische doelen 2012 - 2015. Onze nu nog concept Code Goed Onderwijsbestuur "Professioneel bestuur, betrokken toezicht" is via deze link in te zien.

Procedure:
Uw sollicitatiebrief, vergezeld van cv, ontvangen wij graag vòòr 09 januari 2012.
Gesprekken zijn gepland op 31 januari 2012 vanaf 16.00 uur. Graag aangeven voor welke vacature u interesse heeft.

U kunt uw schriftelijke sollicitatie sturen naar:
Stichting de Mare, t.a.v. dhr. A. Bolijn, algemeen directeur, Postbus 45, 8100 AA  RAALTE o.v.v. "vacature bestuurder" op de envelop.
Solliciteren via internet kan ook. Stuur dan uw e-mail met bijlage(n) naar: m.broekstra@de-mare-scholen.nl.

(verwijderd van Nieuws d.d. 16-09-2011)
Zomervakantie 2011 Stafkantoor.
Ons stafkantoor is gesloten met ingang van maandag 01 augustus tot maandag 29 augustus 2011.


(verwijderd van Nieuws d.d. 30-05-2011)

INTERNE VACATURES. Per 1 augustus 2011 wordt circa 10 fte vacatureruimte voor excellente leerkrachten, salarisschaal LB opengesteld. Voor de profielschets en informatie over de functie, klik links in de banner op Werken bij De Mare en vervolgens op Vacatures.


(verwijderd van Nieuws d.d. 28-04-2011)
STUDIEDAG 2011
Op maandag 18 april 2011 wordt de jaarlijkse studiedag gehouden. STAFKANTOOR EN ONZE SCHOLEN ZIJN DAN NIET BEREIKBAAR!! Alle leerkrachten van de basisscholen die onder Stichting De Mare vallen, worden die dag bijgeschoold. Het centrale thema van deze dag is dit jaar, rekenen en wiskunde, "kijken en zien". Observeren op een diagnostische manier, daar gaan we voor!

(verwijderd van Nieuws d.d. 11-04-2011)
Twee vacatures voor ondernemende directeur! Stichting de Mare zoekt per 01 augustus 2011 een ondernemende directeur voor zowel openbare basisschool Ter Stege als voor openbare basisschool De Holsthoek.
Voor meer informatie klik in de linkerbanner op de button Werken bij De Mare en vervolgens op Vacatures.


Informatieavond Brede School De Springplank. Dinsdag 15 maart 2011 houdt de regiegroep in zaal Oortwijn in Heino een informatieavond voor alle belangstellenden van de Brede School De Springplank. Van 20.00 tot 21.30 uur wordt het ontwerp toegelicht door de architect en de gemeente Raalte informeert over de ideeen voor de inrichting van de openbare ruimte.  


Functiemix en functiebouwwerk (29-04-2010)
Functiemix
Van 1 augustus 2010 tot en met 1 augustus 2014 zoekt Stichting de Mare jaarlijks per
1 augustus naar excellente leerkrachten. Per 1 augustus 2010 gaat het om 6,6 fte. Deze vacatures ontstaan jaarlijks doordat op landelijk niveau het Convenant Leerkracht van Nederland is overeengekomen tussen de sociale partners en het ministerie van OC&W. Afgesproken is de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het beroep van leerkracht  te verbeteren onder andere door het realiseren van een betere beloning en meer loopbaanmogelijkheden.
Functiebouwwerk
Parallel aan de stappen die worden gezet om te komen tot een meer evenwichtige functiemix in de organisatie, is Stichting de Mare een onderzoek gestart naar of de bestaande functies op de aangesloten scholen nog passen binnen de strategie en doelstelling van de organisatie.
Onderzocht wordt in hoeverre het functiebouwwerk een randvoorwaardelijke bijdrage kan leveren aan de realisatie van de (strategische) doelstellingen. Ook wordt gekeken in hoeverre het functiebouwwerk kan bijdragen aan allerlei ontwikkelingen die spelen op korte en middellange termijn. Te denken valt hierbij aan de ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs en de uitwerking van het Convenant Leerkracht van Nederland.

Studiedag (07-04-2008)
Maandag 14 april 2008 vindt de studiedag voor het personeel in dienst van onze stichting plaats. Dit jaar staat de studiedag in het teken van "Ons wel bevinden bij De Mare". De dag zal plaatsvinden op het terrein van Recreatiegebied "Bussloo". Stichting de Mare vindt het belangrijk om naast de ontwikkeling van kinderen ook voldoende aandacht te hebben voor de ontwikkeling van de medewerkers en van de medewerkers en van de organisatie zelf. Onder andere met de jaarlijkse studiedag wordt hieraan vorm gegeven.
 

Behoud pasafgestudeerde PABO-ers (26-10-2007)
Volgend op een motie van voormalig lid van de Tweede Kamer Boris Dittrich van D'66 heeft het ministerie van OCW in 2006 miljoenen euro's extra uitgetrokken om schoolbesturen in het Primair Onderwijs de mogelijkheid te bieden om pas afgestudeerde Pabo-ers boven de formatie aan te stellen.
Per pasafgestudeerde leerkracht die boven de formatie wordt aangesteld wordt maximaal 35.000 euro per schooljaar beschikbaar gesteld onder voorwaarde dat de betreffende leerkracht uiteindelijk een vaste aanstelling krijgt. Stichting de Mare heeft in oktober 2006 via het "Convenant behoud pasafgestudeerde leraren regio IJsselvecht-Twente" subsidie voor één boventallige leerkracht toegewezen gekregen. De subsidie wordt besteed in de schooljaren 2006-2007 en 2007-2008. In november 2006 is gestart met de werving van mogelijke kandidaten. Per maandag 19 februari 2007 is een leerkracht aangesteld.
Stichting de Mare heeft in september 2006 min of meer in het verlengde van het project "motie Dittrich" via het "Platform Risicoregio IJssel-Veluwe" een subsidieaanvraag ingediend voor de aanstelling van twee boventallige mannelijke pasafgestudeerde leerkrachten. In november 2006 heeft het ministerie van OCW tweemaal een maximaal subsidiebedrag van 20.000 euro beschikbaar gesteld onder voorwaarde dat de betreffende leerkrachten (na minimaal voldoende functioneren) uiteindelijk een vaste aanstelling krijgen. De subsidie wordt besteed in het schooljaar 2006-2007. De werving van mogelijke kandidaten voor wat is genoemd het experiment "Een meester voor de klas" is gelijktijdig gestart met die voor het project "Motie Dittrich". Per donderdag 18 januari 2007 en per woensdag 21 maart 2007 zijn twee leerkrachten aangesteld. Volgend op een motie van voormalig lid van de Tweede Kamer Boris Dittrich van D'66 heeft het ministerie van OCW in 2006 miljoenen euro's extra uitgetrokken om schoolbesturen in het Primair Onderwijs de mogelijkheid te bieden om pas afgestudeerde Pabo-ers boven de formatie aan te stellen.
Per pasafgestudeerde leerkracht die boven de formatie wordt aangesteld wordt maximaal 35.000 euro per schooljaar beschikbaar gesteld onder voorwaarde dat de betreffende leerkracht uiteindelijk een vaste aanstelling krijgt. Stichting de Mare heeft in oktober 2006 via het "Convenant behoud pasafgestudeerde leraren regio IJsselvecht-Twente" subsidie voor één boventallige leerkracht toegewezen gekregen. De subsidie wordt besteed in de schooljaren 2006-2007 en 2007-2008. In november 2006 is gestart met de werving van mogelijke kandidaten. Per maandag 19 februari 2007 is een leerkracht aangesteld.
Stichting de Mare heeft in september 2006 min of meer in het verlengde van het project "motie Dittrich" via het "Platform Risicoregio IJssel-Veluwe" een subsidieaanvraag ingediend voor de aanstelling van twee boventallige mannelijke pasafgestudeerde leerkrachten. In november 2006 heeft het ministerie van OCW tweemaal een maximaal subsidiebedrag van 20.000 euro beschikbaar gesteld onder voorwaarde dat de betreffende leerkrachten (na minimaal voldoende functioneren) uiteindelijk een vaste aanstelling krijgen. De subsidie wordt besteed in het schooljaar 2006-2007. De werving van mogelijke kandidaten voor wat is genoemd het experiment "Een meester voor de klas" is gelijktijdig gestart met die voor het project "Motie Dittrich". Per donderdag 18 januari 2007 en per woensdag 21 maart 2007 zijn twee leerkrachten aangesteld.

Openbare basisscholen doen mee met plannen voor brede scholen in Raalte-dorp en Heino (26-10-2007)
(persbericht van 28-07-2007)
Algemeen directeur Adrie Bolijn heeft namens Stichting de Mare vandaag de ouders van leerlingen van obs Hartkamp, openbare Daltonschool De Ieme in Raalte-dorp en obs De Springplank in Heino door een brief geïnformeerd dat het schoolbestuur en de scholen gaan samenwerken in de projecten voor brede scholen in Raalte.
Werkgroepen met daarin ouders, leerkrachten en de directeuren hebben voor hun school op een rijtje gezet wat de voor- en nadelen zouden zijn van verschillende opties, meedoen of niet meedoen. Deze werkgroepen hebben geconcludeerd dat meedoen kansen biedt voor de scholen. Belangrijk vinden zij de kans op nieuwe huisvesting die aansluit bij hun ideeën over onderwijs en geschikt is voor het onderwijs van morgen.
Het schoolbestuur vindt van belang dat er draagvlak is op de scholen en heeft dan ook de conclusies overgenomen. Het bestuur geeft ook aan dat in de nieuwe opzet de veiligheid van kinderen, ouders en personeel in alle opzichten gewaarborgd moet zijn en dat de scholen voldoende ruimte moeten krijgen. Bij obs De Springplank wordt nu bijvoorbeeld het derde noodlokaal neergezet. Verder vindt men het belangrijk dat er nog eens nadrukkelijk wordt gekeken naar de spreiding en toegankelijkheid van basisscholen in Raalte-dorp.
In beide projecten voor brede scholen nemen ook een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang deel. In Heino gaat het daarnaast nog om de andere basisscholen in het dorp, de Dolfijn en De Gouden Emmer. Alle deelnemers hebben een taak om kinderen goed onderwijs en opvang te bieden en gaan samenwerken om te kijken hoe ze daarin een meerwaarde voor de kinderen kunnen creëren. De gemeente wil dit onder andere faciliteren met nieuwe huisvesting.


Wijzigingen cao PO 2006-2008 (26-10-2007)
Per 1 augustus 2007 is een aantal technische en tekstuele wijzigingen van de cao PO 2006-2008 doorgevoerd. Halverwege de looptijd van de cao is het nodig om een aantal wijzigingen door te voeren. Deze wijzigingen zijn technisch en tekstueel van aard en vallen binnen het kader van het onderhandelaarsakkoord uit 2006. De wijzigingen traden in werking per 1 augustus 2007 en maken integraal onderdeel uit van de cao.
De wijzigingen zijn opgenomen in de erratalijst behorend bij de cao. Op deze website is een link geplaatst naar deze erratalijst (zie tabblad Personeel - Arbeidsvoorwaarden). De komende weken worden de wijzigingen verwerkt in de integrale tekst van de cao. Deze aangepaste tekst zal daarna worden gepubliceerd op onder andere de website van VOS/ABB (
http://www.vosabb.nl/).


Bewegingsonderwijs (13-11-2007)
Leerkrachten die nu van de PABO afkomen zijn niet bevoegd om alle groepen gymnastiekles te geven. Een leerkracht die begint aan de post HBO-module Bewegingsonderwijs is direct bevoegd om gymnastiekles te geven aan alle groepen. In de regelgeving is bepaald dat een leerkracht in het basisonderwijs vanaf de eerste dag dat deze de leergang volgt voor maximaal twee aaneengesloten schooljaren bevoegd is om bewegingsonderwijs te geven aan alle groepen.
Een nieuwe leerkracht krijgt bij Stichting de Mare pas een benoeming, nadat hij of zij heeft aangetoond in het bezit te zijn van de (volledige) bevoegdheid bewegingsonderwijs of nadat hij of zij in ieder geval heeft verklaard bereid te zijn deze te behalen. Stichting de Mare beoogt in de komende jaren een nieuwe, gemeenschappelijke visie op bewegingsonderwijs te ontwikkelen voor de langere termijn.


Workshop Medezeggenschap (09-01-2007)
Workshop 13 februari 2007 over medezeggenschap. Voor alle MR's, de GMR en de directie wordt op 13 februari aanstaande een workshop georganiseerd door Stichting De Mare. Thema van deze workshop is de nieuwe Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Neem
contact op voor meer informatie.


Oplevering verbouwing Peperhof (09-01-2007)
Verbouwing o.b.s. De Peperhof bijna klaar. Over enkele dagen wordt de verbouwing van o.b.s. De Peperhof afgerond. Bijna alle lokalen zijn nu weer in gebruik.


Studiedag 29 januari (09-01-2007)
Op 29 januari 2007 wordt de jaarlijkse studiedag gehouden. Alle leerkrachten van de basisscholen die onder Stichting De Mare vallen, worden die dag bijgeschoold. Belangrijke actuele thema's komen dan aan de orde. Neem contact op voor meer informatie over het programma.
 
Monumentstraat 55d
8102 AK Raalte
Postbus 45
8100 AA Raalte
T 0572 - 347290
F 0572 - 347295
info@de-mare-scholen.nl