Zoek

Nieuws

Vacature leerkracht groep 1 voor obs De Vogel...
Lees verder

Stichting de Mare zoekt een lid Raad van Toez...
Lees verder

OPEN HUIS Basisscholen gemeente Raalte. Op w...
Lees verder

Inloggen

Beheer

Jaarverslag 2016

Stichting de Mare heeft haar strategische doelen vastgelegd in jet meerjarige beleidsplan "Van 2015 naar 2019, samen op koers" Dit plan wordt jaarlijks uitgewerkt in een jaarplan, met concrete doelen en activiteiten. In het jaarverslag verantwoorden het college van bestuur en de raad van toezicht zich over de uitvoering van het gevoerde beleid en de financiële gang van zaken in 2016.
 
Voor degene die het volledige Bestuursjaarverslag 2016 van Stichting de Mare wil lezen, klik hieronder op de TE DOWNLOADEN BESTANDEN. Bestuursjaarverslag 2016 Stichting de Mare


Te downloaden bestanden:
Naam
Bestandsnaam
Datum
  D019_ 13-07-2017
 Bestuursjaarverslag 2016 Stichting de Mare D818_170621 41491 Jaarrekening 2016.pdf 13-07-2017
 Jaarverslag 2014 D473_150813 DeMare-JVPV0813.pdf 21-06-2016
 Jaarverslag 2015 D397_160610 De Mare Jaarverslag 2015 dig.pdf 21-06-2016
 Besruursjaarverslag 2015 Stichting de Maare D313_160607 41491 Jaarrekening 2015.pdf 25-07-2016

 
Monumentstraat 55d
8102 AK Raalte
Postbus 45
8100 AA Raalte
T 0572 - 347290
F 0572 - 347295
info@de-mare-scholen.nl