Zoek

Nieuws

Vacature leerkracht groep 1 voor obs De Vogel...
Lees verder

Stichting de Mare zoekt een lid Raad van Toez...
Lees verder

OPEN HUIS Basisscholen gemeente Raalte. Op w...
Lees verder

Inloggen

Beheer

Obs De Holsthoek
"Samen veilig in ontwikkeling op een wereldse buurtschool! "

De Holsthoek is een gezellige, kleine dorpsschool midden in het dorp Den Nul. Buurthuis en de school vormen samen de kern van het dorp voor wat betreft de voorzieningen; een multifunctioneel gebouw in een prachtige landelijke omgeving. We hebben veel mooie natuur en Cultureel Erfgoed om ons heen, waar we graag aandacht aan besteden.                                

Onze school wil een school zijn voor kinderen uit de buurt; een plek waar zij zich goed voelen en waar kinderen de bagage krijgen om zich te kunnen ontwikkelen tot een evenwichtig en gelukkig mens. We typeren ons onderwijs als goed, omdat we hoge eisen stellen aan onszelf en aan uw kind als het gaat om de uitdaging om veel te leren.

Onze speerpunten zijn:

  • Samenwerking; leerlingen, ouders en externe organisaties
  • Coöperatief leren ( samenwerkend leren )
  • Opbrengst Gericht Werken
  • Kanjertraining die gegeven wordt door gecertificeerde Kanjertrainers (alle leerkrachten)
  • Adaptief onderwijs; uitgaande van de drie basisbehoeftes van kinderen: Relatie, competentie en autonomie
  • Handelings Gericht Werken; hiermee hebben we een start gemaakt in het huidige schooljaar 2010-2011
  • Aandacht voor de natuur en Cultuur, w.o. Cultureel Erfgoed

We hebben gemiddeld 70 leerlingen op onze school en 7 leerkrachten, allen met vele jaren ervaring.  Ons team beschikt over specialistische kennis op het gebied van ICT, rekenonderwijs, Kanjertraining, Interne Begeleiding en gymnastiek ( vakleerkracht ).
Wij zijn een lerende organisatie; jaarlijks volgen de teamleden cursussen, studiedagen etc. om onze kennis actueel te houden en uit te breiden.

 
 
Monumentstraat 55d
8102 AK Raalte
Postbus 45
8100 AA Raalte
T 0572 - 347290
F 0572 - 347295
info@de-mare-scholen.nl