Zoek

Nieuws

Vacature leerkracht groep 1 voor obs De Vogel...
Lees verder

Stichting de Mare zoekt een lid Raad van Toez...
Lees verder

OPEN HUIS Basisscholen gemeente Raalte. Op w...
Lees verder

Inloggen

Beheer

Openbare Brede school Raalte Dorp

Iedereen is welkom en voelt zich ook welkom!

De Brede School Raalte Dorp is een openbare school waar iedereen welkom is. We willen dat kinderen, ouders en teamleden zich gekend voelen en worden aangesproken op eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Daarbij willen we kinderen niet afrekenen op wat ze nog niet goed kunnen, maar vanuit kansen en mogelijkheden binnen een veilige en geborgen leeromgeving werken aan eigen ontwikkeling en ontplooiing.

Ontwikkelingsgericht naar kinderen kijken met als uitgangspunt  talenten en onderwijsbehoeften.

Binnen de Brede School Raalte Dorp willen we de ontwikkeling van kinderen centraal stellen door serieus werk te maken van onderwijsbehoeften en talenten van kinderen uit te bouwen. Het hanteren van duidelijke doorgaande ontwikkelingslijnen is hierbij een belangrijke voorwaarde. Daarbij willen we vanuit gesprekken met kinderen werken aan eigen leervragen, eigen leerdoelen en ontwikkeling van kinderen.
 

Leren in samenhang en vanuit werkelijke ervaringen.

Op de Brede School Raalte Dorp leren kinderen niet alleen door goede instructies van een leerkracht, maar vooral door zelf te doen, te ervaren en te beleven. Vanuit werkelijke ervaringen, het bewust toepassen van geleerde strategieën en zelfreflectie willen we kinderen ‘leren-leren', om zo op te kunnen groeien tot een ‘evenwichtige persoonlijkheid' en te kunnen functioneren in de maatschappij van morgen.

Brede ontwikkeling van kinderen.

Op de Brede School Raalte Dorp vinden we cognitieve ontwikkeling van kinderen belangrijk. Voor de cognitieve ontwikkeling gebruiken we dan ook moderne en verantwoorde methoden voor rekenen, taal en lezen. Om kennis te kunnen toepassen en te gebruiken is er echter binnen de ontwikkeling van kinderen meer nodig. Daarom maken we een bewust onderscheid tussen verschillende soorten kennis: verwerven van inzichten, kunnen handelen in routines en weten van feiten.

De samenhang tussen de cognitieve ontwikkeling en andere ontwikkelingsgebieden is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Onze inhouden rondom vaardigheden en competenties, sociaal-emotionele ontwikkeling, creativiteit en spel en beweging worden dan ook evenwichtig binnen het lesrooster ingepland.

Integraal brede school

De Brede School Raalte Dorp wil een brede school zijn, waar kinderen van nul tot twaalf jaar worden opgevangen. Doorgaande ontwikkelingslijnen door de brede school zijn hierbij uitgangspunt.

 
Monumentstraat 55d
8102 AK Raalte
Postbus 45
8100 AA Raalte
T 0572 - 347290
F 0572 - 347295
info@de-mare-scholen.nl