Zoek

Nieuws

Vacature leerkracht groep 1 voor obs De Vogel...
Lees verder

Stichting de Mare zoekt een lid Raad van Toez...
Lees verder

OPEN HUIS Basisscholen gemeente Raalte. Op w...
Lees verder

Inloggen

Beheer

Veranderen met Visie

Om voor nu en in de toekomst onze ambities waar te kunnen maken, kiest Stichting de Mare voor een koerswijziging in haar organisatiemodel.

Voor het koersdocument Veranderen met Visie "Minder kwetsbaar, meer kwaliteit" klik hier.
Bij de koerswijziging hoort ook een Communicatie & Plan van Aanpak. Voor de laatste versie van dit document klik hier.

Ontwikkelingen:
Voor en na de zomervakantie is een zorgvuldig proces doorlopen om tot vorming van onderwijsteams te komen. De MR'en van alle scholen vervulden hierin een voortrekkersrol. Hen was gevraagd om voor 01 september 2013 met een advies te komen. Alle MR'en hebben een advies uitgebracht. Na overleg met de begeleidende adviseurs en na nogmaals een overleg met alle MR'en door Adrie Bolijn, is nu de definitieve indeling van vijf onderwijsteams bekend.

De GMR heeft in haar vergadering van 03 oktober 2013 ingestemd met c.q. positief advies gegeven betreffende de volgende documenten:
Uitvoeringsdocumenten Onderwijsteams & P&O Stichting de Mare

Voor de vastgestelde notitie Indeling Onderwijsteams Stichting de Mare klik hier
 
Monumentstraat 55d
8102 AK Raalte
Postbus 45
8100 AA Raalte
T 0572 - 347290
F 0572 - 347295
info@de-mare-scholen.nl